• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

APPLICATION REQUIREMENTS AND EVALUATION

 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları 

Programlar

ALES (EA)

Genel Not Ortalaması (100)

YDS,YÖKDİL veya YÖK Eşdeğerliliği Gösteren Diğer Sınavlar (İngilizce)

Mezuniyet Şartları

Lisans

Yük. Lisans

 

İş Zekası ve Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

-

-

-

-

Lisans mezunu olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

70

60

-

65

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Yazılım/ Bilgisayar/ Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri/ İşletme Mühendisliği veya İşletme bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.

**Adı geçen bölümlerden farklı mezuniyet derecelerine sahip adaylar, yazacakları 'Niyet Mektubu' değerlendirmesi neticesinde bölümümüzce verilecek olan başvuru yapmaya uygunluk yazısını dosyalarına ekleyerek başvuru yapabileceklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı

75

-

70

70

Yüksek lisans veya lisansını Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Yazılım/ Bilgisayar/ Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri/ İşletme Mühendisliği veya İşletme bölümlerinden birinde yapmış olmak.

**Adı geçen alanlardan farklı mezuniyet derecelerine sahip adaylar, yazacakları 'Niyet Mektubu' değerlendirmesi neticesinde, bölümümüzce verilecek olan başvuru yapmaya uygunluk yazısını dosyalarına ekleyerek başvuru yapabileceklerdir.

 

** Niyet Mektubu YBS alanında lisansüstü eğitim alma isteğinizi, hedeflerinizle uyumlu olarak açıklar nitelikte 400-600 kelime uzunluğunda olmalıdır ve başvuru öncesinde ybs@bakircay.edu.tr adresine gönderilmelidir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruya uygunlukla ilgili olarak tarafınıza en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır. Uygun bulunanan adaylara, enstitüye yapacakları başvurularında kullanmaları adına başvuruya uygun olduklarını belirten görüşü yazısı iletilecektir.

* Bir alt eğitimini Türkiye dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz.

* Yabancı uyruklu öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlüdür.

* Başvurular online olarak yapılacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Bilim sınavı yazılı olarak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek şekilde yapılır.

b) Başarı notu, ALES puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 10’u, bilim sınav puanının % 30’u alınarak hesaplanır.

c) Yazılı bilimsel sınavdan 50’nin altında alan adaylar, diğer puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

d) Jüri başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı EABD Başkanlığı kanalıyla, yazılı bilimsel sınav tarihini izleyen iki iş günü içinde Enstitüye teslim eder.

e) Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi derhal ilan eder.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Programlara öğrenci kabulünde kural olarak, başvuran lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılır.

b) Sıralamada eşitlik halinde eşit olan adayların tamamı programa kabul edilir.

c) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.