• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

CURRICULUM

1. SINIF
GÜZ (1. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z ISL195 İşletme Bilimine Giriş Introduction to Business   3 0 3 5
Z IKT193 İktisada Giriş Introduction to Economics   3 0 3 5
Z ISL199 Matematik I Calculus I   3 0 3 3
Z ISL197 Muhasebeye Giriş Introduction to Accounting   3 0 3 3
Z MIS101 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithms and Programming   2 1 2,5 5
Z MIS103 Bilişim Sistemlerine Giriş Introduction to Information Systems   2 0 2 3
Z MIS105 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı  Basic Information Technology   3 0 3 2
Z ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I   2 0 2 2
Z TDL101 Türk Dili I Turkish I   2 0 2 2
Toplam 23 1 23,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 24
BAHAR (2. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z ISL194 Girişimcilik ve İnovasyon Entrepreneurship and Innovation   3 0 3 5
Z MIS102 Bilgisayar Programlama Computer Programming   2 1 2,5 5
Z MIS104 Dijital Çağda İletişim Communication in Digital Era   3 0 3 5
Z MIS106 E-İş E-Business   3 0 3 5
Z HUK186 Hukukun Temel Kavramları Fundamentals of Law   3 0 3 3
Z ISL196 Matematik II Calculus II   3 0 3 3
Z ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II   2 0 2 2
Z TDL102 Türk Dili II Turkish II   2 0 2 2
Toplam 21 1 21,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 22
2.SINIF
GÜZ (3.YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z MIS201 Veri Yapıları ve Algoritmalar Data Structures and Algorithms   2 1 2,5 6
Z MIS203 Yöneylem Araştırması I Operations Research I   3 0 3 6
Z ISL293 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics   3 0 3 5
Z ISL291 Pazarlama İlkeleri Marketing Principles   3 0 3 5
S   Seçmeli Ders  I Elective Course I         4
S   Alan Dışı Seçmeli Ders  I Out of Department Elective Course I         4
Toplam 11 1 11,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 12
3. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S MIS221 Dijital Dönüşüm Digital Transformation   3 0 3 4
S MIS223 İş Süreç Modelleme Business Process Modeling   2 1 2,5 4
BAHAR (4. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z MIS202 Bilişim Sistemleri Analizi Information Systems Analysis   2 1 2,5 6
Z MIS204 Yöneylem Araştırması II Operations Research II   3 0 3 6
Z MIS206 Bilgisayar Ağları ve Siber Güvenlik Computer Networks and Cyber Security   2 1 2,5 5
Z MIS208 Nesneye Yönelik Programlama Object-Oriented Programming   2 1 2,5 5
S   Seçmeli Ders  I Elective Course I         4
S   Alan Dışı Seçmeli Ders  II Out of Department Elective Course I         4
Toplam 9 3 10,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 12
4. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S MIS222 Bilişim Hukuku ve Etiği Information Law and Ethics   3 0 3 4
S MIS224 Uygulamalı İstatistik ve Veri Analizi Applied Statistics and Data Analysis   2 1 2,5 4
3.SINIF
GÜZ (5. YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z MIS301 Veritabanı Yönetim Sistemleri Database Management Systems   2 1 2,5 6
Z MIS303 İşlemler Yönetimi I Operations Management I   3 0 3 6
Z ISL391 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Cost and Managerial Accounting   3 0 3 5
Z ISL393 İşletme Finansmanı Business Finance   3 0 3 5
S   Seçmeli Ders  I Elective Course I         4
S   Seçmeli Ders II Elective Course II         4
Toplam 11 1 11,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 12
5. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S MIS321 Bilgi ve Teknoloji Yönetimi  Knowledge and Technology Management    3 0 3 4
S MIS323 Tahmin Yöntemleri Forecasting Methods   2 1 2,5 4
S MIS325 Veri Modelleme ve Veri Ambarı Data Modeling and Data Warehouse   2 1 2,5 4
BAHAR (6. YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z MIS302 Bilişim Sistemleri Tasarımı Information Systems Design   2 1 2,5 6
Z MIS304 İşlemler Yönetimi II Operations Management II   3 0 3 6
Z MIS306 Web Programlama Web Programming   2 1 2,5 5
Z MIS308 Veri Madenciliği Data Mining   2 1 2,5 5
S   Seçmeli Ders  I Elective Course I         4
S   Seçmeli Ders  II Elective Course II         4
Toplam 9 3 10,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 12
6. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S MIS322 Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi Information Systems Project Management   3 0 3 4
S MIS324 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı User Interface Design   2 1 2,5 4
S MIS326 Yazılım Kalite ve Testi Software Quality and Testing   2 1 2,5 4
4. SINIF
GÜZ (7.YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z MIS401 İş Simülasyonu Business Simulation   2 1 2,5 6
Z MIS403 Kurumsal Bilişim Sistemleri I Enterprise Information Systems I   2 1 2,5 6
Z MIS405 Mobil Programlama Mobile Programming   2 1 2,5 6
S   Seçmeli Ders I Elective Course I         4
S   Seçmeli Ders  II Elective Course II         4
S   Seçmeli Ders  III Elective Course III         4
Toplam 6 3 7,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 9
7. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S MIS421 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Multi Criteria Decision Making Techniques   2 1 2,5 4
S MIS423 Toplum için Bilişim Sistemleri IS for Society   3 0 3 4
S MIS425 Bilişim Sistemi Uygulama Geliştirme IS Application Development   2 1 2,5 4
S MIS427 Uygulamalı Veri Bilimi Applied Data Science   2 1 2,5 4
BAHAR (8. YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı    Ön Koşul U / L K AKTS
Z MIS402 Yapay Zekâ ve Uygulamaları Artificial Intelligence and its Applications   2 1 2,5 6
Z MIS404 Kurumsal Bilişim Sistemleri II Enterprise Information Systems II   2 1 2,5 6
Z MIS406 Bitirme Projesi / Staj Graduation Project / Internship   0 4 4 6
S   Seçmeli Ders  I Elective Course II         4
S   Seçmeli Ders  II Elective Course III         4
S   Seçmeli Ders III Elective Course III         4
Toplam 4 6 9 30
Haftalık Toplam Ders Saati 10
8. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S MIS422 İşletmelerde Sosyal Medya Social Media In Business   2 1 2,5 4
S MIS424 Tedarik Zinciri Yönetimi Supply Chain Management   2 1 2,5 4
S MIS426 YBS Özel Konular ve Trendler Special Topics and Trends in MIS   3 0 3 4
S MIS428 Makine Öğrenmesi Machine Learning   2 1 2,5 4