• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

PROGRAM ÇIKTILARI

1) İş operasyonları yönetimi ve sistem düşünme alanında gerekli yeterliliğe sahip olmak.

2) Veri tabanı tasarımı / analizi, programlaması ve analitik ile ilgili alanların temel teknik konularının yanı sıra, işletme bağlamında matematik, istatistik ve olasılık konularında gerekli yeterliliğe sahip olmak.

3) Gerçek hayattaki sorunların çözümüne yardımcı olan yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmek için, bilgi / becerilerden öğrenilen modelleme, analitik düşünme ve tasarım bilimini kullanarak iş süreçlerini yeniden yapabilme.

4) BT projelerini planlama, yürütme ve yönetme sürecinde etkin bir ekip üyesi olmak ve karşılaşılan problemi tecrübe ve bilgi birikimiyle çözebilmek.

5) Araştırmalara dayalı BT projelerine teknik ve yönetsel katkı sağlamak ve sorumluluk almak.

6) Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilmek ve yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek için paydaşlarla etkin iletişim kurabilmek ve bu fikirleri BT ile ilgili proje çıktılarını karşılayabilmek için eyleme geçirmek.

7) BT projelerinin vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini belirleyebilmek, gerekli kararları alabilmek ve sorumluluk alabilmek ve alabilmek.

8) Bilgi Teknolojileri ve ilgili teknolojiler hakkında çağdaş bilgilere sahip olmak, bilgi ve yetkinliklerini sürekli iyileştirme yeteneği ile BT ürün ve çözümlerinin inovasyonunu takip etmek.

9) Yaşam boyu öğrenme sürecinin bir parçası olarak önceki deneyimlerden, önceki projelerden ve iş arkadaşlarından öğrenebilme.

10) Çalışma alanında ortaya çıkan sorunları çözmek için eleştirel düşünmeyi kullanmak.

11) BT projelerinde yer alan farklı aktörlerin rolünü anlamak ve farklı iletişim araçları ve teknolojileri kullanarak onlarla etkili iletişim kurmak.

12) Bilgi paylaşımı ve dayanışma için teknik personelin yanı sıra işletmeyi yöneten kişilerle bağlantı kurmak.

13) Her alanda kullanılan İngilizce iletişim araçlarını (yazılı ve sözlü) kullanarak bilişim alanındaki profesyonel iletişimini ifade etmek.

14) YBS'nin yerel, ulusal ve küresel terimlerdeki profesyonel, kurumsal ve yönetim etiğinden ve sosyal haklar, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, çevre koruma ve işyeri sağlığı ve güvenliğinden etkilenen, diğer disiplinlerle ilgili çok disiplinli bir alan olduğunun bilincinde olmak.

15) Eleştirel düşünmeyi kullanarak iş görevlerini yerine getirmek ve çözümler üretmek için yenilikçi bir şekilde hem bireysel hem de grup düzeyinde farklı paydaşlara özen göstererek YBS projelerini planlama, koordine etme ve yönetme yeteneğine sahip olmak.