• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME

 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları 

Programlar

ALES

Genel Not Ortalaması (100)

YDS,YÖKDİL veya YÖK Eşdeğerliliği Gösteren Diğer Sınavlar (İngilizce)

Mezuniyet Şartları

Lisans

Yük. Lisans

 

İş Zekası ve Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

-

-

-

-

Lisans mezunu olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

EA veya Sayısal (En Az 65)

60

-

60

Lisans mezunu olmak.

 

Lisans mezuniyet not ortalaması en az 60/100 olmak.

 

Ancak aşağıda belirtilen bölümler dışında lisans mezuniyetine sahip olan adayların başvuru dosyalarına alana ilişkin ilgi ve amaçlarını açıklayan bir ‘Niyet Mektubu’ (en fazla 500 kelime) eklemesi gerekmektedir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, İstatistik, Endüstri/ İşletme Mühendisliği veya İşletme.

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı

EA veya Sayısal (En Az 70)

-

75

65

Yüksek lisans mezunu olmak.

 

Yüksek lisans not ortalaması en az 75/100 olmak.

 

Lisans veya yüksek lisans derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Matematik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Endüstri/ İşletme Mühendisliği veya İşletme alanlarından herhangi birinde yapmış olmak.

 

Diğer alanlardan mezuniyet derecesine sahip olan adaylar, ilgi ve amaçlarını açıklayan bir ‘Niyet Mektubu’ (en fazla 500 kelime) ekleyerek başvuru yapabilecektir.

* Niyet Mektubu, MS Word yada PDF formatında, 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde, YBS alanında lisansüstü eğitim alma isteğinizi hedeflerinizle uyumlu olarak açıklar nitelikte olmalıdır. Bölüm kurulu tarafından değerlendirilmek üzere son başvuru tarihine kadar e-posta yoluyla ybs@bakircay.edu.tr adresine gönderilmelidir.

- Bir alt eğitimini Türkiye dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz.

- Yabancı uyruklu öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlüdür.

- Başvurular online olarak yapılacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Bilim sınavı yazılı olarak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek şekilde yapılır.

b) Başarı notu, ALES puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 10’u, bilim sınav puanının % 30’u alınarak hesaplanır.

c) Yazılı bilimsel sınavdan 50’nin altında alan adaylar, diğer puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

d) Jüri başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı EABD Başkanlığı kanalıyla, yazılı bilimsel sınav tarihini izleyen iki iş günü içinde Enstitüye teslim eder.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Programlara öğrenci kabulünde kural olarak, başvuran lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılır.

b) Sıralamada eşitlik halinde eşit olan adayların tamamı programa kabul edilir.

c) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.