• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yapay Zeka ve Veri Bilimi

Yapay Zeka (AI), belirli görevleri gerçekleştirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere dayanarak kendilerini tekrar tekrar geliştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Veriden değer elde etmek için bilimsel ve diğer yöntemleri kullanan disiplinlerarası bir alan olan veri bilimi ise birden fazla kaynaktan toplanan verileri analiz etmek için istatistik ve bilgisayar bilimi gibi alanlardan gelen becerileri iş bilgisi ile birleştirir. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme, veri madenciliği, metin madenciliği, yapay sinir ağları gibi konular bu başlık altında yer almaktadır.

Bilişsel Bilimler ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Bilişsel bilim insan aklının bilimsel çalışmasıdır. Psikoloji, bilgisayar bilimi, dilbilim, felsefe ve nörobilimden fikir ve yöntemleri birleştiren disiplinler arası bir alandır. Bilişsel bilimin amacı, insan bilgisinin doğasını ve bu bilginin nasıl kullanıldığını, işlendiğini ve edinildiğini karakterize etmektir. İnsan-bilgisayar etkileşimi (HCI) ise, bilgisayar teknolojisinin tasarımına ve özellikle insanlar (kullanıcılar) ve bilgisayarlar arasındaki etkileşime odaklanan çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Başlangıçta bilgisayarlar ile ilgili olsa da HCI zamanla neredeyse tüm bilgi teknolojisi tasarımlarını kapsayacak şekilde genişlemiştir. İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanı psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği yanında ergonomi, grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji, antropoloji ve egitim bilimleri gibi alanlarla da ilişkili bir çalışma alanıdır.

Yazılım Yönetimi

Yazılım yönetimi; yazılım uygulamalarının geliştirilmesi, yönetimi ve sürdürülebilmesi için gerekli olan ilke, süreç, yöntem, teknik ve standartlar ile ilgilenen araştırma alanıdır. İş süreçlerinin; yazılım geliştirme süreçleri, yöntemleri, teknikleri ve ölçümleri ile sistematik olarak tanımlanması ve uygulanması ile ilgilenmektedir. Yazılım proje yönetimi, yazılım tasarım örüntüleri, yazılım testi, yazılım kalite yönetimi, nesne tabanlı analiz ve tasarım, insan-bilgisayar etkileşimi ve iş süreçleri yönetimi gibi konuları içermektedir.